Agenda (24.03.2016, Gliwice)

10:00-10:05 Otwarcie konferencji K4.2016

[prof. Radosław Grzymkowski, Sławomir Smugowski]

10:05-11:05 Blok 1:

ITaaSautorski przegląd typowych usług dostarczanych w modelu chmury obliczeniowej

[Krzysztof Waszkiewicz]

Opis wystąpienia:
IT jako usługa to coraz częściej oczekiwany model świadczenia usług przez wiele organizacji a często przez ich centra usług wspólnych. W czasie tej sesji omówione zostaną kategorie typowych usług takich jak IaaS, PaaS, DaaS ale także te, jeszcze ciągle rzadziej spotykane jak platformy DevOps, CRM czy Compliance.
W trakcie prelekcji poznamy arkana architektury różnego rodzaju chmur obliczeniowych. Uczestnicy dowiedzą się zarówno o komponentach SDDC (Software Defined Datacenter) niezwykle często stosowanych w ich budowie. Ważną korzyścią z udziału w tym wykładzie będzie poszerzenie wiedzy na temat zagadnień i obszarów technologii krytycznych z punktu widzenia środowisk chmurowych, wielokrotnie pomijanych w przypadku typowego modelu IaaS.

11:05-11:20 Przerwa

11:20-12:20 Blok 2:

Projektowanie klastrów wysokiej dostępności dla technologii wirtualizacji serwerów

[dr Jarosław Karcewicz]

Opis wystąpienia:

W trakcie prelekcji zostaną przedstawione rozważania odnośnie do planowania i projektowania rozwiązań wysokodostępnych systemów operacyjnych oferujących usługi i aplikacji serwerowe, na bazie technologii wirtualizacji serwerów funkcjonującej w ramach klastra pracy awaryjnej.

Konkurs wiedzy nt. wirtualizacji z użyciem QaaS

[Adrian Kapczyński]

Opis wystąpienia:
14 pytań jednokrotnego wyboru z nagrodą główną w postaci szkolenia z zakresu wirtualizacji VMware realizowanego w Warszawie (koszty podróży do Warszawy pokrywane są w ramach nagrody).

12:20-12:30 Zamknięcie konferencji

[Sławomir Smugowski, Adrian Kapczyński]