Agenda (22.03.2016, Kraków)

10:00-10:05 Otwarcie konferencji K4.2016

[prof. Krzysztof Zieliński, mgr Jacek Niwicki]

10:05-11:05 Blok 1:

ITaaSautorski przegląd typowych usług dostarczanych w modelu chmury obliczeniowej

[Krzysztof Waszkiewicz]

Opis wystąpienia:
IT jako usługa to coraz częściej oczekiwany model świadczenia usług przez wiele organizacji a często przez ich centra usług wspólnych. W czasie tej sesji omówione zostaną kategorie typowych usług takich jak IaaS, PaaS, DaaS ale także te, jeszcze ciągle rzadziej spotykane jak platformy DevOps, CRM czy Compliance.
W trakcie prelekcji poznamy arkana architektury różnego rodzaju chmur obliczeniowych. Uczestnicy dowiedzą się zarówno o komponentach SDDC (Software Defined Datacenter) niezwykle często stosowanych w ich budowie. Ważną korzyścią z udziału w tym wykładzie będzie poszerzenie wiedzy na temat zagadnień i obszarów technologii krytycznych z punktu widzenia środowisk chmurowych, wielokrotnie pomijanych w przypadku typowego modelu IaaS.

11:05-11:20 Przerwa

11:20-12:20 Blok 2:

Platforma informatyczna oparta na modelu chmury dla obliczeń w medycynie

[dr Marian Bubak]

Opis wystąpienia:

Jedną z ważnych praktycznie inicjatyw badawczych na pograniczu medycyny i informatyki jest projekt określany nazwą “Virtual Physiological Human” [1], mający na celu wypracowanie kompletnego modelu symulacyjnego człowieka, a następnie dopasowywanie go do pacjentów i wykorzystywanie w praktyce medycznej.

Istotnym krokiem w tym kierunku jest stworzenie infrastruktury do współdzielenia i udostępniania danych i usług dla naukowców pracujących w dziedzinie symulacji medycznych.

W referacie zostaną przedstawione wyniki prac, zrealizowanych m.in. w ramach projektu EU ICT VPH-Share [2], których celem było stworzenie platformy informatycznej do współdzielenia zasobów opartej na modelu chmury obliczeniowej [3].

[1] http://www.vph-institute.org/

[2] https://portal.vph-share.eu/about/

[3] http://dice.cyfronet.pl/projects/details/VPH-Share

Konkurs wiedzy nt. wirtualizacji z użyciem QaaS

[Adrian Kapczyński]

Opis wystąpienia:
14 pytań podzielonych na trzy etapy: I etap (kwalifikacje), II etap (półfinał), III etap (finał).

12:20-12:30 Zamknięcie konferencji

[Jacek Niwicki, Adrian Kapczyński]