Agenda (21.04.2016, Wrocław)

10:00-10:05 Otwarcie konferencji K4.2016

[prof. Zbigniew Huzar]

10:05-11:05 Blok 1:

ITaaSautorski przegląd typowych usług dostarczanych w modelu chmury obliczeniowej

[Krzysztof Wyszyński]

Opis wystąpienia:
IT jako usługa to coraz częściej oczekiwany model świadczenia usług przez wiele organizacji a często przez ich centra usług wspólnych. W czasie tej sesji omówione zostaną kategorie typowych usług takich jak IaaS, PaaS, DaaS ale także te, jeszcze ciągle rzadziej spotykane jak platformy DevOps, CRM czy Compliance.
W trakcie prelekcji poznamy arkana architektury różnego rodzaju chmur obliczeniowych. Uczestnicy dowiedzą się zarówno o komponentach SDDC (Software Defined Datacenter) niezwykle często stosowanych w ich budowie. Ważną korzyścią z udziału w tym wykładzie będzie poszerzenie wiedzy na temat zagadnień i obszarów technologii krytycznych z punktu widzenia środowisk chmurowych, wielokrotnie pomijanych w przypadku typowego modelu IaaS.

11:05-11:20 Przerwa

11:20-12:20 Blok 2:

Elastyczne zarządzanie danymi w oparciu o rozwiązania wirtualizacji w chmurze

[Tobiasz Koprowski]

Opis wystąpienia:

Ostatnie lata przyniosły rozwój platform opartych o chmurę. Nadchodzące lata tylko wzmocnia ten proces. Nasze IT (Technologie Informacyjne) znacząco się zmieniają, a my – czy tego chcemy, czy nie – musimy się podporządkować. Ale podporządkowanie trendom nie oznacza zamknięcia na wiedzę. Podczas sesji zobaczymy jak można wykorzystać platformę bazodanową (Microsoft SQL Server) w środowisku lokalnym (on-premise) i gdzieś w chmurze (Microsoft Azure Services). Czy trudno nam będzie stworzyć bazę, wypełnić ją danymi, kontami użytkowników, ważnymi treściami? Czy możemy w prosty sposób zabezpieczyć to środowisko i informacje znajdujące się w nim? Czy wreszcie możemy elastycznie nimi zarządzać? Trzydzieści minut w chmurach… Zapraszamy!

Zintegrowana teleopieka – telerehabilitacja przy pomocy interaktywnych gier komputerowych

[Kazimierz Frączkowski]

Opis wystąpienia:

W celu włączenia do grupy beneficjentów programów wzrostu poziomu życia i korzyści z rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych  (ICT) osób z tzw. grupy 65+, tworzy się przyjazne rozwiązania teleopieki, które mają przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu.
Prace badawcze i pilotażowe systemy teleopieki wykorzystują mobilne technologie pozwalające na monitorowania w warunkach domowych parametrów medycznych ich stanu zdrowia, pod kontrolą Call Center medycznego, wspomagane dedykowanym systemem informacyjnym.
Ze względu na wydłużenie się średniej długości życia stajemy się społeczeństwem coraz starszym i pojawiają się dolegliwości i schorzenia typowe dla ludzi starszych. Istnieje duże  zapotrzebowanie na telerehabilitację, w celu utrzymania jak najdłużej samodzielności życiowej. W tym celu stosuje się zintegrowaną opiekę z aktywnymi grami komputerowymi.

Konkurs wiedzy nt. wirtualizacji z użyciem QaaS

[Adrian Kapczyński]

Opis wystąpienia:
14 pytań jednokrotnego wyboru z nagrodą główną w postaci szkolenia z zakresu wirtualizacji VMware realizowanego w Warszawie (koszty podróży do Warszawy pokrywane są w ramach nagrody).

12:20-12:30 Zamknięcie konferencji

[Hanna Mazur, Adrian Kapczyński]