Agenda (19.04.2016, Rzeszów)

10:00-10:05 Otwarcie konferencji K4.2016

[dr inż. Dominik Strzałka, Marek Bolanowski]

10:05-11:05 Blok 1:

ITaaSautorski przegląd typowych usług dostarczanych w modelu chmury obliczeniowej

[Krzysztof Wyszyński]

Opis wystąpienia:
IT jako usługa to coraz częściej oczekiwany model świadczenia usług przez wiele organizacji a często przez ich centra usług wspólnych. W czasie tej sesji omówione zostaną kategorie typowych usług takich jak IaaS, PaaS, DaaS ale także te, jeszcze ciągle rzadziej spotykane jak platformy DevOps, CRM czy Compliance.
W trakcie prelekcji poznamy arkana architektury różnego rodzaju chmur obliczeniowych. Uczestnicy dowiedzą się zarówno o komponentach SDDC (Software Defined Datacenter) niezwykle często stosowanych w ich budowie. Ważną korzyścią z udziału w tym wykładzie będzie poszerzenie wiedzy na temat zagadnień i obszarów technologii krytycznych z punktu widzenia środowisk chmurowych, wielokrotnie pomijanych w przypadku typowego modelu IaaS.

11:05-11:20 Przerwa

11:20-12:20 Blok 2:

Wyższy poziom informatycznego wsparcia biznesu czyli usługi w chmurze

[Michał Kordyzon, Marcin Bester]

Opis wystąpienia:

TBF

Konkurs wiedzy nt. wirtualizacji z użyciem QaaS

[Adrian Kapczyński]

Opis wystąpienia:
14 pytań jednokrotnego wyboru z nagrodą główną w postaci szkolenia z zakresu wirtualizacji VMware realizowanego w Warszawie (koszty podróży do Warszawy pokrywane są w ramach nagrody).

12:20-12:30 Zamknięcie konferencji

[Marek Bolanowski, Adrian Kapczyński]